Zpětné financování vozidel

Doklady potřebné pro získání zpětného financování

Doklady auta - předmětu úvěru:
• Velký technický průkaz
• Malý technický průkaz
• Potvrzení o povinném ručení
• Další doklady např. kupní smlouva, servisní knížka ...

Doklady pro úvěr auta Fyzická osoba - zaměstnanec
• Platný občanský průkaz
• Druhý doklad totožnosti ( řidičský průkaz, rodný list, pas )
• Pevné telefonní spojení nebo vyúčtování (faktura) za provoz Vašeho mobilního telefonu
• Název, adresa, IČO a pevná telefonní linka zaměstnavatele
• Pokud je financovaná částka vyšší než 300.000,- Kč - potvrzení o příjmu

Doklady pro úvěr auta - firmy
• Platný občanský průkaz
• Druhý doklad totožnosti ( řidičský průkaz, rodný list, pas )
• Živnostenský list nebo koncesní listina a výpis z obchodního rejstříku, pokud je zapsán
• Registrace plátce DPH, pokud je plátcem
• Pevné telefonní spojení nebo vyúčtování (faktura) za provoz Vašeho mobilního telefonu
• Pokud je financovaná částka vyšší než 300.000,- Kč - poslední daňové přiznání a 3x výpis z účtu.

Právnická osoba
• Platný občanský průkaz a druhý průkaz totožnosti osoby, oprávněné podepisovat za firmu
• Pevné telefonní spojení nebo vyúčtování (faktura) za provoz Vašeho mobilního telefonu
• Výpis z obchodního rejstříku starý maximálně 6 měsíců
• Pokud je financovaná částka vyšší než 300.000,- Kč - poslední daňové přiznání a 3x výpis z účtu.

Doklady pro úvěr auta - cizinec
• Cestovní pas
• Doklad o povolení k pobytu platné min. po dobu 1 měsíce nebo platné vízum (platnost min. po dobu 3 měsíců)
• Pevné telefonní spojení nebo vyúčtování (faktura) za provoz Vašeho mobilního telefonu
• Pokud je financovaná částka vyšší než 300.000,- Kč - poslední daňové přiznání a 3x výpis z účtu.

Naši partněři